Return to Article Details VIBRANCY OF THE SERBIAN LANGUAGE AND THE COMPLEXITY OF LANGUAGE USE (Svenka Savić i Marjana Stevanović: Vodič za upotrebu rodno osetljivog jezika u javnoj upravi u Srbiji, Beograd: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju,Misija OEBS-a u Srbiji,2019 Download Download PDF