MOTIV NATPRIRODNOG U ŠEKSPIROVOM MAGBETU: RECEPCIJA DRAME KOD UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U SRBIJI

Authors

  • Olga Milanović Mrlješ

Keywords:

natprirodno, Magbet, Šekspir, drama, književnost u srednjim školama

Abstract

Drama Magbet Viljema Šekspira je izvršila višestruki uticaj na razvoj
književnosti. Analizom motiva natprirodnog u pomenutom delu može se dobiti uvid
u jedan od načina na koji je Šekspir ovim delom obeležio istoriju svetske književnosti.
Predstojeći rad usmeren je na analizu Šekspirovog stvaralaštva sa ciljem osvetljavanja
natprirodnih elemenata drame Magbet. Od svih Šekspirovih tragedija, Magbet je
daleko najbogatije delo u pogledu prisustva natprirodnih motiva. U ovom delu je
natprirodno sastavni deo strukture radnje, budući da pruža katalizator za akciju, bliži
prikaz junaka i pojačava uticaj mnogih ključnih scena. Predmetno istraživanje
usmereno je na analizu tragedije Magbet na času. Ideja je da se razume na koji način
se Šekspirova tragedija Magbet analizira u učionicama u srednjim školama u Srbiji.
Da bi istaknuti cilj bio realizovan, sprovedeno je istraživanje u neposrednoj saradnji
sa profesorima književnosti u srednjim školama u Srbiji. Istraživanjem je zaključeno
da profesori najčešće biraju da ovu dramu povežu sa drugim, već poznatim delom i
konceptima te da tako podstiču dalje usavršavanje učenika, što omogućava bolje
razumevanje samog Magbeta i otvara vrata učenicima ka novim analizama.

Downloads

Published

2024-04-11