MONOGRAFIJA O BEOGRADSKOM ŽENSKOM DRUŠTVU I KULTURNOM RAZVOJU ŽENA U SRBIJI

Jasmina V. Milanović: Žensko društvo (1875-1942), Beograd: Službeni glasnik i Institut za savremenu istoriju, 2020

Authors

  • Svetlana Tomić

Abstract

Dr Jasmina V. Milanović poznata je istoričarka i autorka nekoliko naučnih monografija (Aćim Čumić (1836-1901), 2007; Apostoli radikalizma, 2013), priređenih dnevnika i memoara istaknutih ličnosti (Dnevnici Paje Mihajlovića, 2010; dve verzije memoara Delfe Ivanić: Uspomene Delfe Ivanić, 2012;Delfa Ivanić:Zaboravlјene uspomene, 2015). Monografija Žensko društvo (1875-1942)njen je novi istraživački poduhvat nastao kao rezutat višegodišnjeg rada usmerenog ka cilju da se opiše rad prvog ženskog udruženja u Kneževini Srbiji, koje je osim toga bilo i jedno od retkih humanitarnih duštava u Srbiji sa neprekidnim radom od 67 godina. Knjiga ima 637 strana, dosta ilustrativnog materijala i specijalnih priloga, pokazuje obim i uticaj „novih žena“ u srpskom društvu na raskršću dva veka.

Downloads

Published

2021-12-15