O DOPRINOSU ZNAMENITIH JEVREJKI SUBOTICE (1863-1947)

Margareta Bašaragin, Znamenite Jevrejke Subotice, Novi Sad: Udruženje „Ženske studije i istraživanja“ i Futura publikacije, 2020

Authors

  • Svetlana Tomić

Abstract

Prevashodno zahvaljujući emeriti prof.dr Svenki Savić, Ženske studije iz Novog Sada već duže vreme su prepoznate kao institucija koja sistematski doprinosi rekonstrukciji prošlosti ženske kulture. Rezultate tih istraživanja redovno prati aktivna izdavačka produkcija ali i digitalizacija takvih poduvata, što omogućava besplatnu, brzu i laku dostupnost građe zainteresovanim čitaocima i naučnoj zajednici uopšte. Jedan od prvih projekata predstavljala je istoriografija istaknutih žena Novog Sada -Znamenite žene Novog Sada, 2001, koji je uredila Gordana Stojković. Ocenjen je kao veoma značajan doprinos istraživačica pomenute institucije, a osim toga postao je i instruktivan model za slične istraživačke i izdavačke poduhvate koji su potom usledili, a kojih sada, dve decenije kasnije, nije malo.

Downloads

Published

2021-12-15