BORBA ZA MESTO U JEZIKU

Authors

  • Margareta V. Bašaragin

Abstract

Monografija Žene u jeziku: borci ili borkinje?autorke Valentine Bošković Marković nastala je kao rezultat rada na doktorskoj disertaciji pod naslovom „Diskurzivna sredstva za istraživanje rodnih ideologija na primeru studentske populacije u Srbiji“, odbranjenoj 2016. g. na Fililoškom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom Ane Kuzmanović Jovanović. Knjiga je objavljena u ediciji Zadužbine Andrejević iz Beograda, biblioteka „Dissertatio“.

Downloads

Published

2021-12-15