Bibliografija časopisa Reči,od 2009. do 2020. godine

Authors

  • Olivera N. Alomerović

Abstract

Bibliografija radova naučnog časopisa Reči: časopis za jezik, književnost i kultururezultat je višemesečne analize svih do sada izdatih brojeva časopisa. Pored osnovnog dela koji prikazuje bibliografiju objavljenih radova, ovaj tekst sadrži više tabelarnih prikaza značajnih podataka, kao i popisane registre, imenski autorski i predmetni. Autorka rada veruje da ovakva vrsta prikaza časopisa može poslužiti za dalji naučni rad drugih bibliografa ili filologa.

Downloads

Published

2021-12-15