Napomena urednice

Authors

  • Svetlana Tomić

Abstract

Poglavlje koje sledi sadrži različit dokumentarni, biografski i bibliografski materijal. Dva autobiografska eseja napisale su Anđelka Cvijić „Voleti svoju profesiju” i Danica Kaća Čolović „O mom životu i radu”. Đorđe Malavrazić je autor biografskog eseja „Lektorka Radmila Vidak –ka jezičkom prosvetiteljstvu”. Ova tri teksta divnim stilom sadržajno opisuju tri žene koje su ostavile trag u srpskoj kulturi a čiji doprinos do danas nije adekvatno poznat široj javnosti. Specijalan prilog, „Bibliografiju časopisa Reči, od 2009. do 2020. godine“,priredilaje bibliotekarka Alfa BK Univerziteta, Olivera Alomerović, prvi put prenoseći skup primarnih informacija o svim radovima objavljenim u ovom naučnom časopisu.Pomenuti tekstovi omogućavaju da se pomogne rekonstrukcija života istaknutih kulturnih radnica, kao i pronalaženje i pretraživanje bibliografskih podataka časopisaReči.

Downloads

Published

2021-12-15